Thiết Bị An Ninh T&L

Hiển thị:
Trang

Camera IP Hikvision DS-7324HQHI-K4

Camera IP Hikvision DS-7324HQHI-K4

• Hỗ trợ 24 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 6MP • Ghi hình 4MP/3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất..

25.740.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HGHI-F1/N

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lư..

3.860.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HQHI-K1

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP(4 kênh)/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng ..

6.680.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HGHI-F1

• Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 960P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời • Hỗ..

1.850.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-K1

• Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời | CVBS &bu..

3.220.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-K2

• Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 6MP • Ghi hình 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI /VGA@1920x..

4.590.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HGHI-F1

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời • Hỗ..

3.220.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K1

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời | CVBS &bu..

4.990.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K2

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời | CVBS &bu..

5.710.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K1

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 6MP • Ghi hình 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K  |..

6.360.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K2

Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K2

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 6MP • Ghi hình 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K/VGA@192..

7.160.000 VNĐ

Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HGHI-F1

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920x1080 đồng thời • Hỗ..

5.230.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 34 (3 Trang)