Thiết Bị An Ninh T&L

Hiển thị:
Trang

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T1

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T1

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T1 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn 12V2A + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn Móc Khóa + 01 Thẻ Từ Nhựa Trắng + 01 Remote Đi..

2.700.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T2

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T2

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T2 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn 12v2a + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn Móc Khóa + 05 Thẻ Từ Nhựa Trắng + 01 Remote Đi..

3.500.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T3

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T3

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T3 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn 12V-2A + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn Móc Khóa + 05 Thẻ Từ Nhựa Trắng + 01 Remote Đ..

3.900.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T4

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T4

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T4 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-6H (BH 06 tháng) + 10 Thẻ T..

4.900.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T1

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T1

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T1 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V3A + 01 Đầu Đọc Vân Tay, Thẻ Từ, Mật Mã + 10 Thẻ Từ Nhựa Tr&ogr..

5.500.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T2

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T2

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T2 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V3A + 01 Bộ báo động quên đóng cửa tại chỗ. + 01 Đầu Đọc ..

6.500.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T3

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T3

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T3 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-6H (BH 06 tháng) + 01 Đầu Đọ..

6.200.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T4

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T4

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T4 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-6H (BH 06 tháng) + 01 Đầu Đọ..

7.200.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T5

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T5

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T5 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Khóa từ lực hút 600LBS + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Ph&..

8.500.000 VNĐ 9.570.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T6

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T6

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T6 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-6H (BH 06 tháng) + 01 Đầu Đọ..

10.200.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T7

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T7

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T7 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-6H (BH 06 tháng) + 01 Đầu Đọ..

13.000.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T1

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T1

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T1 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay Cao Cấ..

6.900.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 26 (3 Trang)