Thiết Bị An Ninh T&L

Hiển thị:
Trang

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T1

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T1

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T1 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn 12V2A + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn Móc Khóa + 01 Thẻ Từ Nhựa Trắng + 01 Remote Đi..

2.700.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T2

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T2

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T2 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn 12v2a + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn Móc Khóa + 05 Thẻ Từ Nhựa Trắng + 01 Remote Đi..

3.900.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T3

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T3

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T3 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn M&..

4.400.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T4

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T4

Bộ khóa cổng điện tử BASIC-T4 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 10 Thẻ Từ Nhựa Tròn M&..

4.900.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T1

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T1

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T1 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay, Thẻ ..

5.600.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T2

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T2

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T2 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay C&oac..

6.900.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T3

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T3

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T3 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay C&oac..

6.700.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T4

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T4

Bộ khóa cổng điện tử PLUS-T4 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay C&oac..

7.200.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T1

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T1

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T1 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay Cao Cấ..

6.900.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T2

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T2

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T2 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay Cao Cấp (..

7.400.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T3

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T3

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T3 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay Cao Cấ..

8.300.000 VNĐ

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T4

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T4

Bộ khóa cổng điện tử PRO-T4 bao gồm + 01 Khóa Cổng Hợp Kim Sang Trọng + 01 Bộ Nguồn Chuyên Dụng 12V5A + 01 Acquy Lưu Điện Dự Phòng 4-8H + 01 Đầu Đọc Vân Tay Cao Cấ..

9.800.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)